תנאי השירות

רצון הצוות של פי3 הוא שתהיו מרוצים מהמנוי שרכשתם ותמליצו עלינו לחבריכם. עסקה טובה היא כששני הצדדים מבינים אחד את השני ולכן חשוב שתקראו מסמך קצר זה. אנחנו אנשים הוגנים ומקווים שגם אתם תהיו הוגנים איתנו.

תנאי השרות נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים לנשים וגברים כאחד

1. רישום לאתר

ההרשמה לאתרים פי3 ו-אצ’יב3000 והזכות לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידם מותנים בקבלת חשבון אישי וסיסמה אישית באמצעותה יוכל המשתמש לעשות שימוש בשירותים.

כל משתמש אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו.

2. שימוש אישי

כל משתמש רוכש את השירותים המוצעים באתר ואת הזכות לעשות שימוש בתכנים הנכללים בו באופן אישי בלבד, לצורכי מטרותיו הפרטיות.

בהתאם, סיסמת המשתמש הינה אישית ולא תועבר על ידו לכל צד שלישי.

משתמש אשר יפר הוראה זו פוגע ו/או גורם לאתר ומפעיליו לנזקים צפוי לסנקציות העומדות לאתר ומפעיליו על פי דין.

מאחר והמערכת מתאימה את הרמה של הטקסטים לכל תלמיד באופן אישי, השימוש של יותר מתלמיד אחד באותו מנוי תגרום לכך שתהיה אי התאמה בין רמת הטקסטים לבין הרמה האמתית של התלמיד. לכן שימוש של יותר מתלמיד אחד באותו מנוי לא תאפשר למידה יעילה לאף אחד מהתלמידים ושימוש כזה יפגע בלמידה.

3. התכנים באתר וההגנה עליהם

אתר אצ’יב3000 מכיל חומר לימודי מקיף כולל תמונות, טקסטקים, קישוריות, איורים, גרפיקה, קבצי קול, קבצי וידאו, סרטוני אנימציה וכיו”ב (להלן “התכנים”) המצויים בבעלות האתר ו/או מפעיליו והמוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים.

כל משתמש רשאי לעשות בתכנים שימוש לצרכיי לימוד אישיים בלבד.

לפיכך, המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנים אך ורק בהתאם לתנאי השימוש / תנאי השירות לעיל ובכפוף להוראות כל דין.

המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

המשתמש מתחייב שלא להעתיק,להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל.

בפרט לא יעשה משתמש אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת.

למען הסר ספק, אין פי3 מייצגת את חברת אצ’יב 3000 העולמית ואינה דוברת בשמה.

4. אחריות

  • עם רכישת המנוי יש לכם 14 יום להודיע לנו בדואר אלקטרוני – office@achieve.co.il – במקרה וברצונכם לבטל, מכל סיבה שהיא. הודעה כזו ב14 ימים הראשונים תבטל את העסקה ולא יגבה תשלום. הכסף, אם כבר נגבה, יחוזר לכם במלואו.
  • לאחר 14 יום אינכם זכאים להחזר. 
  • מגיע לכם החזר כספי אם למדתם 40 שיעורים ולא השגתם לפחות 10% שיפור בציון או למדתם 80 שיעורים ולא השגתם לפחות 15% שיפור בציון. חשוב להדגיש שעל מנת לקבל החזר עליכם לעבוד ולעשות את כל השיעורים בצורה רצינית: קריאה, תרגום ושאלות (לפחות שעה לשיעור). כמוכן, המדד הקובע אם הושג שיפור הינו מדד Lexile להבנת הנקרא, כפי שנקבע על ידי מערכת אצ’יב3000 או ע”י המורה בהסכמת התלמיד.

5. שימוש במידע פרטי של המשתמש

פי3 תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך.

פי3 תהיה רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר, רק לאחר הסכמה מפורשת של המשתמש.

אם המשתמש ייתן את הסכמתו, תהיה רשאית פי3 לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר תסבור פי3 כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה.

6. הגבלה או מניעה של גישה לאתר

האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל אתר אצ’יב3000 ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת.

משתמש אשר רכש שירותים שלא סופקו לו במקרה כאמור יושב לו כספו.

7. מתן שירות

במטרה להבטיח את השירות הנרכש באתר, ועל מנת להבטיח לכם, רוכשי השירות כי יש מי שעומד מאחורי האתר, מתחייבים האתר ומפעיליו כי בכל רכישה של שירותים שתבצעו, תקבלו את השירות שנרכש ולחלופין, במידה ולא סופק השירות במלואו יינתן לכם החזר בגין מלוא שווי השירות שלא ניתן.

8. תקשורת

התקשורת בין התלמיד ו/או הוריו לבין צוות פי3 מבוססת בעיקר על תכתובות בדואר אלקטרוני. כדי לאפשר תקשורת יעילה עליכם להגיב לדואר אלקטרוני הנשלח אליכם תוך 5 ימים לכל היותר.

9. שיחות הדרכה ושיעורים פרטיים 

אם לא סוכם אחרת, המנוי כולל 12 שעות אקדמיות של שיעורים פרטיים לאורך 3 חודשים ומנוי למערכת תרגול achieve3000 או בהתאם לחבילה שרכשתם.  במקרה הצורך, ניתן לקיים עוד שיחות, אך פי3 אינה מתחייבת ליותר משיחה אחת בשבוע. העבודה עם המורה מוגבלת לכל מה שקשור לתרגול השבועי דרך מערכת אצ’יב3000.

אורך שיעור פרטי הוא 45 דקות. 

התלמיד מחויב להירשם לשיעור השבועי דרך מערכת קביעת הפגישות שנשלחת בסוף כל שבוע. היה והתלמיד לא נרשם ולא פנה בעניין לפי3 בדוא”ל או בכל דרך אחרת, הוא אינו זכאי לשיעור חלופי במקום השיעור שלא נקבע. פי3 מחויבת לאפשר לתלמיד לקבוע שיעור בזמן הנוח לו דרך מערכת קביעות הפגישות. קביעות השיעור היינה באחריות התלמיד בלבד.

 

10. אבטחה ופרטיות

פרטיותכם חשובה לנו. כל רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח.

המידע שתמסרו לנו מאובטח בפרוטוקול מוצפן אשר אינו מאפשר לגולשים אחרים לצפות בפרטים שאתם מעבירים לנו.

המידע שנמסר לנו על ידכם נשמר במחשבי מפעילי האתר או מי מטעמם בצורה מאובטחת ומוצפנת.

11. קישורים לאתרים אחרים

אתר פי3 ואצ’יב3000 יכולים לכלול קישורים (“לינקים”) לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שונים.

פי3 מספקת קישורים אלה אך ורק לצורכי העשרה, העמקה ונוחיותם של המשתמשים.

אתרים אלו אינם בשליטתה של פי3, ו- פי3 אינה ולא תהיה אחראית לתוכן הקיים באתרים מקושרים אלו.

הופעה של קישור לאתר של צד שלישי כלשהו באתר פי3 איננה מהווה אישור ו/או הסכמה לתוכן האתר ו/או למהימנות המידע המופיע בו, ואין בהופעה של הקישור באתר כדי להצביע על קשר של פי3 לאתר המקושר ו/או לבעליו ו/או לבעל החסות עליו ו/או לכל מידע ו/או מוצר ו/או שירות הניתן ו/או מוצע באתר המקושר.

12. תנאים נוספים

פי3 רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.

פי3 יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם לראשונה.

מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את פי3.

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט בעל הסמכות העניינית בטבריה, אשר יידון בהתאם לדיני מדינת ישראל.

צרו קשר ונחזור אליכם בהקדם!